Projekt pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza" – etap I współfinansowany przez Unię Europejską z środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Całkowity koszt projekt realizacji Projektu Etap I:
490 041 683,68 zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności:
246 571 905, 18 zł tj. 50,3%

Środki własne Gminy:
243 469 778,5 zł tj. 49,7%

Projekt został zakończony, a tym samym strona projektu przestała funkcjonować.

W sprawach dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w Dąbrowie Górniczej prosimy kontaktować się z:
sekretariat@dabrowskie-wodociagi.pl
tel. (32) 63 95 114, (32) 63 95 180